Kurs MBLC

Mindfulness-Based
Living Course

Kurs MBLC (Mindfulness-Based Living Course)

Kurs MBLC jest programem opartym na medytacji uważności,

skoncentrowanym na praktyce mindfulness i rozwoju współczucia. Ten program łączy elementy medytacji uważności z praktykami współczucia, empatii i życzliwości.
Kurs MBLC został stworzony przez Chodrona Deborah i podobnie jak wiele innych programów opartych na mindfulness, skupia się na rozwijaniu świadomości teraźniejszego momentu i obserwacji własnych myśli, emocji i ciała bez oceniania i oczekiwań. Podczas trwania kursu MBLC uczestnicy poznają różne techniki medytacyjne, w tym praktyki uważności oddechu,

świadomego jedzenia, skupienia uwagi na ciele oraz medytacje skierowane na współczucie i empatię wobec siebie i innych. Te praktyki mają na celu wspieranie zdolności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie samoświadomości emocjonalnej i rozwijanie bardziej wspierających relacji z otoczeniem.

Celem kursu MBLC jest nie tylko nauczenie praktyki mindfulness, ale również jej integracja w codzienne życie uczestników. Dzięki temu uczestnicy mogą przełożyć zdobytą wiedzę i umiejętności na bardziej świadome i wspierające ich życie.
Kurs MBLC stanowi wsparcie dla osób pragnących zarządzać stresem, rozwijać większą samoświadomość emocjonalną, lepiej radzić sobie z negatywnymi myślami i emocjami, a także kształtować bardziej wspierające relacje z samym sobą i innymi.

8 tygodniowy kurs uważnego życia MBCL

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących oraz tych, które chcą wzmocnić praktykę uważności, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie medytacyjne. Liczebność grupy- 10 osób. Każdy z uczestników otrzymuje podręcznik ułatwiający i wspierający kontynuowanie medytację po kursie.

Tematy spotkań:

Sesja 1: Zacznij tu i teraz

Sesja 2: Ciało jest zawsze tu i teraz

Sesja 3: Wprowadzenie do oparcia uważności

Sesja 4: Praca z rozproszeniem

Sesja 5: Badanie nurtu

Sesja 6: Badanie postawy Obserwatora

Sesja 7: Akceptacja i współczucie dla siebie

Sesja 8: Życie oparte na uważności

Dzień odosobnienia z medytacją

Uważność pozwala zatrzymać się w biegu i wyjść z trybu autopilota i zacząć zauważać to co się wydarza, wtedy, kiedy się wydarza. Znaleźć się ciałem i umysłem w jednym miejscu – redukując podatność na stres, niepokój, brak koncentracji. Życzliwość pozwala na zachowanie otwartej postawy, wobec siebie i tego, co zauważamy, bez nawykowych tendencji do osądzania, łagodzi głos wewnętrznego krytyka.

Dla kogo jest kurs?

Dla wszystkich osób szukających sposobów na lepsze radzenie sobie z realiami codziennego zabieganego życia, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie medytacyjne. Krok po kroku przechodzimy przez kolejne etapy treningu.
Kurs nie jest terapią grupową!

Czas trwania

8 spotkań po 2 godziny raz w tygodniu,
2 dni-weekend- każdy dzień po 8 godzin

Inwestycja w kurs od uczestnika:
1050