Widzimy ludzi
i rzeczy nie takimi,
jakimi są ale takimi,
jakimi my jesteśmy.

Anthony de Mello